Προγράμματα

Οι περισσότερες δραστηριοτήτες του Ιδρύματος Παλλάδιον εντάσσονται σε μία σειρά προγραμμάτων.

Έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται τα προγράμματα:

  • «Ελλάδα-τότε και τώρα»
  • «Αρχείο του Έλληνα Μετανάστη στο Μόναχο»

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και συλλόγους από την Ελλάδα και τη Γερμανία μεταξύ των άλλων

  • το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας
  • το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο
  • η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολης Γερμανίας
  • το Πανεπιστήμιο του Μονάχου
  • το Κρατικό Ινστιτούτο για τη Σχολική Ποιότητα και Εκπαιδευτική Έρευνα Βαυαρίας
  • την Ακαδημία για την Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Διοίκησης
  • το Ίδρυμα Hanns-Seidel
  • τη Λέσχη Επιστημόνων