Επικοινωνία

Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Tel. +49 179 2949720
E-Mail: dr-vassilia-triarchi-herrmann@stiftungpalladion.org