Ιστορικό

Μια ματιά στο παρελθόν

Στις αρχές της δεκαετίας του ´90, ο Ελληνισμός του Μονάχου βρισκόταν σε μια φάση δημιουργίας. Η ελληνική παροικία, μέσω συλλογικών προσπαθειών και ωθούμενη από οραματισμούς, συγκεκριμένες ιδέες αλλά και καθημερινές ανάγκες, κατάφερε εκείνο το χρονικό διάστημα να παρουσιάσει σημαντικές δραστηριότητες σε διάφορους χώρους με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Στις σημαντικότερες και αποτελεσματικότερες προσπάθειες της ελληνικής παροικίας της Βαυαρίας εκείνη την εποχή, συγκαταλέγεται και η σύσταση του Ιδρύματος Παλλάδιον. Με πρόθεση την ανέγερση ενός ελληνικού σχολικού διδακτηρίου ώστε να εξευρεθεί λύση μόνιμης στέγασης των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων στο Μόναχο  η Ελληνική Κοινότητα του Μονάχου πήρε, το 1994, την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει και να ενώσει τις δυνάμεις της ελληνικής παροικίας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση ενός ελληνικού Ιδρύματος στη Βαυαρία.

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Μόναχο συστάθηκε το 1995 το Ίδρυμα Παλλάδιον.                                                                                                                                                      Ιδρυτικά μέλη αποτελούσαν η Ελληνική Κοινότητα του Μονάχου και οι ακόλουθοι 15 ελληνικοί σύλλογοι και οργανισμοί: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μονάχου και Περιχώρων, Ελληνική Κοινότητα Ηπειρωτική, Κρητικός Σύλλογος, Πανθεσσαλικός Σύλλογος, Ελληνικός Σύλλογος Μακεδονία, Σύλλογος των Ελλήνων από τον Πόντο στο Μόναχο, Σύλλογος Σερραίων, Βλαχικός Σύλλογος, Σύλλογος των Ελλήνων Καθηγητών, Σύλλογος των Ελλήνων δασκάλων και νηπιαγωγών «Πλάτων», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ντάχαου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Λυκείου, Σύνδεσμος Ελληνοβαυαρικού Πολιτισμού, Δορυφόρος, Σύλλογος για την προώθηση του διαλόγου, των νέων στην Ευρώπη, Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Γονέων.

Το απαραίτητο ιδρυτικό κεφάλαιο, το οποίο και σήμερα συνεχίζει να υφίσταται ακέραιο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, προήλθε από δωρεές και εισφορές των Ελληνικών Συλλόγων και Οργανισμών στη Βαυαρία καθώς και μεμονωμένων ατόμων.

Τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του Ιδρύματος έγιναν τον Ιούνιο 1997 στο παλαιό Δημαρχείο της Πόλης του Μονάχου, παρουσία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γεωργίου Παπανδρέου και πολλών προσωπικοτήτων της Βαυαρικής κοινωνίας και της ελληνικής παροικίας του Μονάχου.