Προγράμματα

Δύο είναι τα προγράμματα που πραγματοποιεί το Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ:

 • 1ο Πρόγραμμα «Ελλάδα-τότε και τώρα»

Konzept-Projekt-Griechenland-damals und heute (PDF 0,3)

Pressemitteilung-Griechenland-damals und heute-GR-2015 (PDF 0,9MB)

 • 2ο Πρόγραμμα «Αρχείο του Έλληνα Μετανάστη στο Μόναχο»

Η καταγραφή της μνήμης συμβάλει στην καλύτερη δόμηση του μέλλοντος

Σύμφωνα με όλα τα επίκαιρα μηνύματα που δέχεται το Ίδρυμα Παλλάδιον αλλά και ύστερα από προτάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ιδρυτών αναδεικνύεται ώριμη πλέον η δημιουργία ενός Αρχείου του Ελληνισμού της Βαυαρίας. Το Αρχείο αυτό θα συγκεντρώσει στοιχεία για την ελληνική μετανάστευση στη Βαυαρία και την ιστορία της που ξεκίνησε επίσημα με συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας το 1960.

Στόχος δεν είναι η ένταξη του υλικού σε ένα νεκρό αρχείο. Πεποίθηση του Ιδρύματος είναι ότι καταγραφή της μνήμης συμβάλει στην καλύτερη δόμηση του μέλλοντος. Με την συνειδητοποίηση της ιστορίας του Ελληνισμού στη Βαυαρία γίνεται ευκολότερη η εξεύρεση μελλοντικών λύσεων. Κρατιέται επίσης ζωντανή η συνεισφορά του Ελληνισμού στην σύγχρονη ιστορία των γερμανικών πόλεων.

Με την συνεργασία και υποστήριξη όλων των ελληνικών φορέων, (συλλόγων, κοινοτήτων, αθλητικών ομάδων, σχολείων και νηπιαγωγείων) στις μεγάλες βαυαρικές πόλεις θα ξεκινήσει η συλλογή βιβλίων, κειμένων, προσωπικών επιστολών, εγγράφων, συμβολαίων, συνεντεύξεων και αφηγήσεων, ταινιών και φωτογραφιών, προσωπικών σημειώσεων, αποδεικτικών στοιχείων για την εργασία, την κατοικία, τα σχολεία των παιδιών, και άλλων αντικειμένων από τη ζωή του Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία.

Συνεργασία του Ιδρύματος με Γερμανικούς και Βαυαρικούς φορείς

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται σε συνεργασία με άλλους φορείς, οργανισμούς και συλλόγους από την Ελλάδα και τη Γερμανία μεταξύ των άλλων

 • το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας
 • το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
 • το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο
 • η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολης Γερμανίας
 • το Πανεπιστήμιο του Μονάχου
 • το Κρατικό Ινστιτούτο για τη Σχολική Ποιότητα και Εκπαιδευτική Έρευνα Βαυαρίας
 • την Ακαδημία για την Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Διοίκησης
 • το Ίδρυμα Hanns-Seidel
 • τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων