18.04.2013 «Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά: Σταθμοί μιας γλωσσικής μετεξέλιξης»

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 στις 16.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος «Ελλάδα τότε και τώρα» στους χώρους του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας, στην οποία ο γλωσσολόγος Δρ. Χρήστος Καρβούνης, υφηγητής του Πανεπιστημίου του Mainz, παρουσίασε το θέμα: «Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά: Σταθμοί μιας γλωσσικής μετεξέλιξης».

Το πρόγραμμα «Ελλάδα τότε και τώρα» είναι ένα κοινό πρόγραμμα του Ιδρύματος «Παλλάδιον» και του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η στήριξη της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στα ανθρωπιστικά Γυμνάσια της Βαυαρίας και η παροχή δυνατοτήτων σε βαυαρούς μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να γνωρίσουν στοιχεία του νεοελληνικού πολιτισμού και της νεοελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε έλληνες και βαυαρούς μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα πεδία δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι:

  • Αδελφοποιήσεις μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών ανθρωπιστικών Γυμνασίων και
  • Επιμορφώσεις βαυαρών εκπαιδευτικών, που διδάσκουν την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στα βαυαρικά ανθρωπιστικά Γυμνάσια, σε θέματα που έχουν σχέση με την νεοελληνική γλώσσα και τον νεοελλληνικό πολιτισμό.