18.04.2016 Σεμινάρια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων Βαυαρίας στη θεματική των Ναρκωτικών

Από τις 18 – 22 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο και τη Νυρεμβέργη βιωματικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων Βαυαρίας στη θεματική
«ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» με επιμορφωτές στελέχη των Κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Σείριος» της Θεσσαλονίκης.
Τα σεμινάρια αυτά διοργανώθηκαν από την Ελληνική Κοινότητα, το Σύλλογο Ποντίων και από τις Σχολικές Επιτροπές των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων Νυρεμβέργης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παλλάδιον-Μόναχο και την στήριξη του Συντονιστικού Γραφείου Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Βαυαρία, του Συλλόγου Γονέων Μονάχου και την Ακαδημία για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης Ντίλιγκεν.

Στο Μόναχο πραγματοποιήθηκαν στις 18 Απριλίου 2016 οι ακόλουθες δράσεις:
 11:00 – 12.30 Βιωματικό σεμινάριο σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ´ τάξης του Ελληνικού
Σχολείου «Αριστοτέλης» στο Μόναχο
 13:00 – 14.30 Βιωματικό σεμινάριο σε μαθητές και μαθήτριες του 1ου Ελληνικού
Γυμνασίου Μονάχου
 18:00 – 19.30 Διάλεξη-Συζήτηση σε εκπαιδευτικούς και γονείς όλων των Ελληνικών
Ιδιωτικών Σχολείων Μονάχου
Επιμορφωτές-εισηγητές ήσαν οι παιδοψυχολόγοι των Κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Σείριος»: Γάκη Ελένη, Χαντζαρίδου Αφροδίτη, Τσούνης Ανδρέας, Βλαχοπούλου Ιωάννα και Ζαχαρτζή Ναταλία.
Και οι τρεις δράσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου «Αριστοτέλης» και του 1ου Ελληνικού Γυμνασίου Μονάχου, Edmund-Rumpler-Str. 9 (U-Bahn 6-Garching-Hochbrück, Στάση Freimann).