29.9.2016 Συνάντηση πληροφόρησης σχετικά με ανταλλαγές Ελλήνων και Γερμανών νέων

Το Ίδρυμα Παλλάδιον, το ομοσπονδιακό Υπουργείο για την οικογένεια, ηλικιωμένους, γυναίκες και νέους (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), η Ειδική Υπηρεσία για τη διεθνή Εργασία με νέους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB, Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.) και το Ινστιτούτο για τη Σχολική Ποιότητα και την Εκπαιδευτική Έρευνα διοργανώνουν στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μόναχο μια συνάντηση με στόχο την πληροφόρηση ελληνικών και γερμανικών φορέων, συλλόγων και ενδιαφερόντων για την οικονομική υποστήριξη προγραμμάτων ανταλλαγής νέων Γερμανών και Ελλήνων.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιάστουν διάφορα επιτυχημένα παραδείγματα ανταλλαγής νέων, όπως το πρόγραμμα του Ιδρύματος Παλλάδιον «Ελλάδα-τότε και τώρα». Ακόμη, θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις οργανωτικές διαδικασίες ανταλλαγών νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες οικονομικής στήριξης, που μπορεί να παρέχει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο.