29.11.2016 Επιμόρφωση Βαυαρών Εκπαιδευτικών ανθρωπιστικών Γυμνασίων

Για τους Βαυαρούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά στα Ουμανιστικά Γυμνάσια της Βαυαρίας πραγματοποιείται την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στους χώρους του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα „Graeculi? Was Europa den Griechen schuldet.“ και εισηγητή τον καθηγητή Karl-Wilhelm Weeber του Πανεπιστημίου Wuppertal.

Το σεμινάριο αυτό διοργανώνουν από κοινού το ελληνικό πολιτιστικό Ίδρυμα «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» και το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα-τότε και τώρα». Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος είναι η διεύρυνση και εμβάνθυση των γνώσεων των Βαυαρών εκπαιδευτικών και των μαθητών τους στα Νέα Ελληνικά και στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας.