29.6.2017 Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Μονάχου

Στις 29 Ιουνίου 2017 διοργάνωσε η έδρα για νεοελληνικές σπουδές του Πανεπιστημίου του Μονάχου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παλλάδιον δύο διαλέξεις με καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η καθηγήτρια Δρ. Α. Ρασιδάκη εισηγήθηκε στη γερμανική γλώσσα το θέμα «Ο Ε.Τ.Α. Hoffmann και ο Φιλελληνισμός». Στη συνέχεια ο καθηγητής Δρ. Μ. Χρυσανθόπουλος μίλησε  στην ελληνική γλώσσα επάνω στο θέμα «Μετανάστευση και Παλιννόστηση: η ποίηση της κινητικότητας».