Στόχοι

Σκέψεις και οράματα

Στο χρονικό διάστημα, που έχει μεσολαβήσει από την ίδρυση του ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, έχουν λάβει χώρα στη Γερμανία, στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, πολλές και πολύπλευρες αλλαγές, ιδιαίτερα σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς χώρους. Ταυτόχρονα είναι αναμφίβολο ότι υπάρχουν αξίες και νόρμες, θέματα και στόχοι, που δεν υπόκεινται στις συνεχείς και ταχύρρυθμες μετεξελικτικές αυτές διαδικασίες, αλλά παραμένουν διαχρονικά ανεπηρέαστα. Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Ιδρύματος όσο και η τακτική που θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να στηρίζεται και να λαμβάνει υπόψη και τις δύο αυτές πραγματικότητες.

Ένας κεντρικός στόχος της δημιουργίας του Ιδρύματος το 1995 ήταν η ανέγερση ενός ελληνικού σχολικού κτιρίου γιατί τότε τα περισσότερα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο είχαν ν΄αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα της στέγασής τους, ένα πρόβλημα, που το συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης εκείνο το διάστημα φαινόταν ότι είχε δυσκολίες να το επιλύσει.

Σήμερα, μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παραμένει αναμφίβολα ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος. Αυτό δεν άλλαξε ούτε θα αλλάξει τουλάχιστον στην επόμενη δεκαετία. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών της ελληνικής παροικίας θα αποτελεί και στο μέλλον ένα από τα κεντρικά θέματα, που θα απασχολούν τον Ελληνισμό του Μονάχου. Ο προγραμματισμός όμως των δραστηριοτήτων για την επίτευξη του κεντρικού αυτού στόχου του ιδρύματος δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στο χώρο της στέγασης των ελληνικών σχολείων. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η υλοποίηση τού οράματος, να ανεγερθεί ένα ελληνικό σχολικό κτίριο στο Μόναχο, δεν ελκύει ακόμη έντονα το ενδιαφέρον του Ιδρύματος. Σίγουρα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητές του, αν βέβαια παρουσιαστεί αυτή η αναγκαιότητα.

Εντούτοις, το καίριο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σήμερα δεν είναι το στεγαστικό. Έχει γίνει ήδη σε όλους πια αντιληπτό, κατανοητό και αποδεκτό το γεγονός ότι η εκπαίδευση και η αγωγή των Ελληνοπαίδων στην παροικία μας βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια σε μία φάση μετεξέλιξης, ιδιαίτερα σε σχέση με

 • τους στόχους διδασκαλίας και αγωγής,
 • το περιεχόμενο μάθησης και
 • τις μεθόδους διδασκαλίας.

Στις μετεξελικτικές αυτές διαδικασίες ο Ελληνισμός της Βαυαρίας θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό συνειδητά, συλλογικά και συντονισμένα, όπως πριν σχεδόν δύο δεκαετίες κατά την σύσταση του Ιδρύματος.

Στα επόμενα χρόνια το Ίδρυμα θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του και θα δώσει βαρύτητα αφενός μεν στη στήριξη της μετεξέλιξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε δίγλωσση αφετέρου θα προσπαθήσει με την ίδια φιλοσοφία να στηρίξει την Αγωγή και Μόρφωση όλων των Ελληνοπαίδων που μεγαλώνουν στη Βαυαρία.

Στους βασικούς στόχους του Ιδρύματος Παλλάδιον ανήκει ακόμη

 • η προώθηση και η καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας και τέχνης στη Βαυαρία,

σε ένα τόπο που τον χαρακτηρίζει έντονα εδώ και πολλά χρόνια μία πολλαπλότητα γλώσσων, πολιτισμών και θρησκειών, σε μια χώρα, που παρέχει τη φιλοξενία της σε όλους τους πολίτες της ανεξάρτητα από εθνικότητα, γλώσσα και θρησκεία.

Ταυτόχρονα το Ίδρυμα θα συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες συλλογικών φορέων άλλων εθνοτήτων με στόχο τη γνωριμία άλλων πολιτισμών και την ανταλλαγή ποικιλόμορφων απόψεων και θέσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το άνοιγμα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, η κατανόηση και ο σεβασμός απέναντι σε άλλες θρησκείες και το ενδιαφέρον για την πολυγλωσσία είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει να έχει όχι μόνο το κάθε άτομο αλλά και κάθε οργανωμένος φορέας στη σημερινή αλλά και αυριανή κοινωνία.

Στόχοι του ιδρύματος

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες και τα προγράμματα του Ιδρύμαος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ στοχεύουν στην επίτευξη των ακολούθων στόχων:

Α. Στήριξη της Αγωγής και Μόρφωσης των Ελληνοπαίδων της Βαυαρίας

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ιδρύματος είναι όλα τα Ελληνόπουλα που ζουν στη Βαυαρία. Τόσο αυτά που βρίσκονται στην νηπιακή ηλικία και επισκέπτονται ένα νηπιαγωγείο όσο και εκείνα που είναι μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων καθώς και των Δημόσιων Βαυαρικών Σχολείων.

Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου εκπονούνται και πραγματοποιηούνται

 • υποστηρικτικά προγράμματα
  • για την ανάπτυξη της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας
  • για την κατάκτηση του δίγλωσσου γραπτού λόγου
  • για την κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων
  • για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, όπως αυτοπεποίθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, κ.λ.π.,
 • προγράμματα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα σχολεία της Βαυαρίας και της Ελλάδας
 • προγράμματα συνεργασίας με γονείς
 • προγράμματα υποτροφιών
 • προγράμματα παροχής θέσεων πρακτικής Άσκησης σε γερμανικές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις και Ινστιτούτα
 • ερευνητικά προγράμματα

 

Β. Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και τέχνης

Το Ίδρυμα έχοντας πάντα ως αφετηρία την πεποίθηση ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι αξιόλογοι, όλες οι θρησκείες αξίζουν το σεβασμό του καθενός από εμάς και όλες οι γλώσσες είναι πλούσιες στη δυναμική της έκφρασής τους, στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στο να γίνουν στους συμπολίτες μας εδώ στο Μόναχο αισθητά και προσιτά τα ποικιλόμορφα στοιχεία που έχει να παρουσιάσει ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα και τέχνη και βέβαια όχι μόνο του παρελθόντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα

 • Βραδυνά νεοελληνικής λογοτεχνίας.
 • Εκθέσεις νεοελληνικής ζωγραφικής, φωτογραφίας και λαϊκής τέχνης
 • Μουσικές συναυλίες
 • Ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια