Όργανα του Ιδρύματος

Σύμφωνα με το καταστατικό τα Όργανα του Ιδρύματος είναι τρία:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Το Συμβούλιο των Ιδρυτών
 3. Το Επιτροπείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως επτά μέλη, τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο των Ιδρυτών για τρία χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμματίζει και πραγματοποιεί όλες τις εργασίες και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, φροντίζει για τη διατήρηση του ιδρυτικού κεφαλαίου και τη σωστή χρήση των οικονομικών μέσων του Ιδρύματος προς επίτευξη των στόχων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Συμβούλιο Ιδρυτών και το Επιτροπείο.

Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελούν:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Βασιλεία Τριάρχη-Χέρμαν, Σύμβουλος στο Βαυαρικό

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και καθηγήτρια της Ακαδημίας για την Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Διοίκησης

Αντιπρόεδρος του ΔΣ:                                      Κωνσταντίνος Ορφανίδης,

Μέλη:

Δρ. Θεανώ Βασιλικού, Δικηγόρος

Δρ. Ιζαμπέλ Στάντελμαν-Γκριμ

Δρ. Φυλαχτή Τσιλίκα, Οδοντίατρος

Δρ. Στεφανία Σαττενκιρχνερ

Το Συμβούλιο των Ιδρυτών

Το Συμβούλιο των Ιδρυτών παίρνει αποφάσεις σε θέματα που αφορούν κεντρικές υποθέσεις του Ιδρύματος και επιστατεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Συμβουλίου Ιδρυτών, σύμφωνα με το νέο καταστατικό του Ιδρύματος (2005), είναι οι ακόλουθοι σύλλογοι:

 • Ελληνική Κοινότητα Μονάχου,
 • Ελληνική Ηπειρωτική Κοινότητα,
 • Σύλλογος των Ελλήνων από τον Πόντο στο Μόναχο,
 • Κρητικός Σύλλογος Μονάχου,
 • Σύλλογος για την υποστήριξη του Διαλόγου των νέων στην Ευρώπη «Δορυφόρος»,
 • Σύλλογος Γονέων του Μονάχου και περιχώρων,
 • Σύλλογος των Σερραίων στο Μόναχο.

 

Το Επιτροπείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από το Επιτροπείο, του οποίου ο αριθμός των μελών μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 15. Τα μέλη του Επιτροπείου είναι προσωπικότητες από την ελληνική και βαυαρική κοινωνία και στηρίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πραγματοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

Μέλη του Επιτροπείου είναι:

 • Μπερντ Ζίμπλερ, Υπουργός Παιδείας της Βαυαρίας,
 • Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος,
 • Ιωσήφ Έρχαρντ, πρώην Διευθυτής του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας,
 • Πρωτοπρεβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλης της Γερμανίας, Μάγια Κράσινγκερ, Πρόεδρος του Ιδρύματος „Münchner Künstlerhaus“
 • Δρ. Κάριν Οξλάιν, Διευθύντρια του Βαυαρικού Ινσιτούτου για τη Σχολική Ποιότητα και την Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Δρ. Πέτερ Κλούκγ, Δικηγόρος

Όλα τα μέλη των Οργάνων του Ιδρύματος δραστηριοποιούνται σε εθελοντική βάση.